vzdělávání zaměstnanců

Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ“, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:
o podpory zaměstnanosti,
o rovných příležitostí žen a mužů,
o adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
o dalšího vzdělávání,
o sociálního začleňování a boje s chudobou,
o modernizace veřejné správy a veřejných služeb,
o podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
Náš projekt bude finalizován v roce 2018 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.