Do 5 km od hotelu

Kostel sv. Gotharda – Žehuň

Původně románský kostel postavený z nadace opatovického kláštera je doložený v roce 1137 a sv. Gothardovi byl tedy zasvěcen pouhých šest let po jeho svatořečení. Současný kostel byl postaven v letech 1753–62 a spadá do uměleckého okruhu východo-českého pozdního baroka.

zehun            kostnicezehun

Barokní kostnice – Žehuň

Zřejmě sloužila zároveň i jako márnice, byla postavena v letech 1765–66 podle návrhu architekta Františka Kermera, který zřejmě stavěl i sousední kostel sv. Gotharda. Kostnice je postavena z bílé opuky na půdorysu téměř pravidelného čtverce, pravděpodobně nepodsklepena.

Interiér kostnice je řešen jako volný prostor s dekorativním uspořádáním lidských kostí na půdorysu písmene U. Stěny z lidských kostí vysoké 2,5 metru a silné 60 cm, přístupné rovněž uličkou při východní a jižní stěně, jsou zpevněny dřevěnou konstrukcí, kosti zřejmě nejsou k sobě navzájem nijak přichyceny. Jsou naskládány v několika vrstvách, lebky se střídají s kostmi z končetin a na některých místech jsou zbytky kostí uspořádány do tvaru ondřejského kříže.

Zájemci o prohlídku se mohou dopředu objednat na e-mailu: tvrdikovaludmila@seznam.cz. Bez potvrzení objednávky není návštěva památky možná.

Žehuňský rybník

Žehuňský rybník je největší rybník ve Středočeském kraji a devátý největší v České republice. Vodní plocha má rozlohu 258 ha. Svou délkou 5,5 km se řadí mezi nejdelší rybníky v České republice. Dosahuje hloubky až 6 m. Leží v nadmořské výšce 204 m. Jde o významnou přírodní rezervaci pro vodní ptactvo a rostlinstvo.

Žehuňský rybník leží v těsném sousedství obce Žehuň. Území je obtížně přístupné. Neprocházejí jím žádné cesty, jen po severní hranici rezervace vede cesta k vlakové zastávce Choťovice a louky na jižní straně jsou přístupné přes most u samoty Korce.

Do 10 km od hotelu

Libice nad Cidlinou

Obec Libice nad Cidlinou leží v Polabské nížině nedaleko lázeňského města Poděbrady. Vesnicí protéká řeka Cidlina vlévající se nedaleko obce do řeky Labe. Libice se dočkala největšího rozmachu a rozkvětu v polovině 10. století, kdy sem Slavníkovci přenesli svoje sídlo z nedaleké Kouřimi. Boj mezi knížecími rody o nadvládu v Čechách vyústil v roce 995 ve vypálení Libice a vyvraždění jejího obyvatelstva. Obec byla pro svůj kulturní, historický a archeologický význam vyhlášena v roce 1961 památkovou rezervací.

Do 15 km od hotelu

Poděbrady

Král Přemysl Otakar II. zde v letech 1262–1268 zbudoval kamenný hrad, postupně přebudovaný v dnešní zámek. K velkému rozkvětu panství došlo za pánů z Kunštátu. Nejznámější představitel tohoto rodu byl český král Jiří z Poděbrad. Jeho synové Poděbrady roku 1472 povýšili na město. V roce 1905 byl na nádvoří zámku navrtán minerální pramen a v následují- cích dekádách se z města staly známé lázně, specializované zejména na léčbu nemocí srdce a oběhového ústrojí.

Plavby lodí po Labi – půlhodinové plavby z Poděbrad buď na soutok Labe a Cidliny nebo směrem na Nymburk.

Více informací a jízdní řády na http://www.kraljiri.cz/

Kolín

Jeho historické jádro je od roku 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Na Karlově náměstí se nacházejí barokní domy, novorenesanční radnice, morový sloup a kašna. Dominantou města je chrám sv. Bartoloměje, původně raně gotický z 2. poloviny 13. století. Na jeho přestavbě v gotickou katedrálu se koncem 14. století podílel Petr Parléř. Je národní kulturní památkou.

Řepařská drážka – Znovuobnovená část trasy nejstarší polabské řepařské drážky nabízí příjemný výlet vlakem taženým parní nebo dieslovou lokomotivou po úzkorozchodné trati.

Ceník a jízdní řád na www.reparskadraha.cz

Do 45 km od hotelu

Kutná Hora

V Kutné Hoře najdete velké množství historických památek, kdy asi nejznámější je chrám Sv. Barbory. Z architektonického hlediska se jedná o pětilodní gotickou katedrálu. Důvod výstavby je zcela unikátní. Již od počátku byl zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany.

Historie Kutné Hory je nerozlučně spojena s dolováním stříbrných rud. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.

Seznam památek v Kutné Hoře – Kostel svatého Jakuba, Arciděkanství, Hrádek, Katedrála svaté Barbory, Jezuitská kolej, Kamenná kašna, Kamenný dům, Kaple Božího těla, Klášter řádu sv. Voršily, Kostel P. Marie na Náměti, Kostel sv. Jana Nepomuckého, Sedlecký klášter, Morový sloup, Sankturinovský dům, Vlašský dvůr.

Více informací na http://www.kutnahora.cz/

Kutná Hora

Bobová dráha – Byla postavena v roce 2006 ve sportovním Areálu Klimeška. Bobová dráha se díky své délce 1565m řadí na první místo jako nejdelší dráha v České Republice a na druhé místo v Evropě. Bobová dráha je unikátně umístěna na třech svazích kopce s převýšením 42 m. Více informací na http://www.bobovadrahakutnahora.cz/

Loučeň

Zámek Loučeň je romantickou barokní památkou s původními interiéry. Obklopuje ho rozlehlý anglický park, který před nedávnem obohatil jeden celoevropský unikát - soubor 11 labyrintů a bludišť. Zámek nabízí prohlídky, ale i pikniky v zámeckém parku a soutěže.

Milovice

Rodinný Park Mirakulum se nachází na ploše 10 hektarů v Milovicích. Nabízí celodenní vyžití pro celou rodinu. Najdete zde několik desítek herních prvků, minizoo nebo lesní naučnou stezku - to vše v nápaditém provedení se zapojením zeleně. Více informací na http://www.mirakulum.cz/

Chleby

V Zoologické zahradě Chleby je k vidění více než 70 druhů zvířat ze všech kontinentů (kromě Antarktidy) a velké množství rostlin (např. mnoho druhů bambusů). Více informací na http://www.zoochleby.cz/

Sportovní aktivity v okolí

Vodní svět | Kolín

Vznikl v roce 2006 přestavbou plaveckého stadionu na moderní aquapark. K dispozici je venkovní i vnitřní areál, sportoviště, relaxační služby ve vodě i na suchu.

Atrakce: Vnitřní plavecký bazén 25 m, prostorný venkovní bazén 50 m, vnitřní tobogán 75 m, venkovní tobogán 45 m, trojskluzavka, dětské bazény a brouzdaliště, relaxační bazén, vlnobití, dětské skluzavky, vířivky, večerní plavání při hudbě, parní kabina.

Více informací na http://www.vodnisvetkolin.cz/

Golf | Poděbrady

18ti jamkové golfové hřiště, více informací a rezervace na http://www.golfpodebrady.cz/

Jízdárna | Poděbrady

Vození dětí nebo výcvik na jízdárně. Více informací a rezervace na http://jkchotanky.cz/